Gå til innhold
Tilbake til forsiden

ASK-mentor

Prosjektet ASK-mentor har som mål å skape nettverk mellom barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og voksne ASK-brukere i Norge.

ASK-Mentor

Ideen med prosjektet er å ta i bruk erfaringer fra de som selv bruker ASK. De er eksperter på hvordan det er å snakke med kommunikasjonshjelpemidler. De vil derfor kunne hjelpe andre som skal begynne å bruke ASK.

Isaac Norge har fått støtte fra Stiftelsen Dam i tre år (2023-2025) for å gjennomføre dette prosjektet. De som deltar i prosjektet, er:

Synnøve F. Hoelseth fra Haukåsen skole er prosjektleder. I september 2022 deltok prosjektgruppa på konferansen Communication Matters i Leeds for å møte miljøer som har jobbet med ASK-mentorordning i England. Der møtte vi blant annet:

Gjennom kontakt med disse miljøene har prosjektgruppa fått tilgang på opplæringsmateriell som vi har oversatt og tilpasset til norske forhold.

Høsten 2023 startet den første opplæringen av aktuelle ASK-mentorer i Oslo-området.

Les mer om arbeidet på prosjektets nettside, ISAAC, ASK-mentor.

Logo - stiftelsen Dam