Skjema for oppdragsgiver

Dette skjemaet kan brukes av alle som har arbeidsoppgaver som kan utføres av hjelpemiddelbrukere.

Oppdragsgivere kan f.eks. være hjelpemiddel- eller læremiddelutviklere eller andre aktører som skal utvikle tilrettelagte hjelpemidler, læremidler, informasjonsmateriell eller andre ting.

Hjelpemiddelbrukerne kan bistå med utvikling og testing. De skal kunne motta noe betaling for oppdraget.

 Skjema for testere

Dette skjemaet kan brukes av hjelpemiddelbrukere som skal teste nettsider, spill eller apper med sine hjelpemidler. Skjemaet fylles ut og sendes inn. Prosjektleder mottar skjemaet og videresender til aktuelle oppdragsgivere.