To personer ser på en øyestyringsenhet


Digitale hjelpemidler

De fleste av deltakerne i Digjobb bruker digitale hjelpemidler til kommunikasjon, læring, deltakelse og arbeid. Det kan være øyestyring, bryterstyring eller tilpassede mus og tastatur.

Vis mer...


Symboliserte tekster

Flere av deltakerne i Digjobb jobber med utvikling av tekster med støtte av grafiske symboler. Symboler kan hjelpe alle som har vansker med å lese tekst.

Vis mer...

Presentasjon av Digjobb på ASVLs Fagkonferanse

ASVL er arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter i Norge. Tema for årets Fagkonferanse fra ASVL var “Arbeidsglede og kompetanse”. Det var et veldig aktuelt tema for Digjobb. Vi ble derfor invitert til å stille på stand med vår splitter nye rollup. Konferansen ble arrangert i april 2018 på Gardermoen.

Vis mer...


ISAAC Norges dagskonferanse

ISAAC er en internasjonal medlemsorganisasjon som arbeider for å bedre kommunikasjonsmulighetene for barn og voksne med omfattende kommunikasjonsvansker. ISAAC Norge er prosjekteier for Digjobb og er leder for styringsgruppa i prosjektet.

Vis mer...


Samarbeid med SKUG og TV 2 Skole

SKUG betyr “Samspill og Komponering Uten Grenser”. SKUG-senteret er en del av Tromsø Kulturskole og driver tilpasset musikkopplæring fra barnehage til universitetsnivå. Hovedfokus ved SKUG-senteret er å skape muligheter for å spille eller komponere musikk selvstendig - også for de som på grunn av omfattende funksjonsnedsettelser ikke kan spille et «vanlig» musikkinstrument.

Vis mer...


Testing av læremidler

Utdanningsdirektoratet har en tilskuddsordning der læremiddelutviklere kan søke om støtte til utvikling av læremidler blant annet for elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) eller trenger tilrettelegging for å kunne betjene et databasert læremiddel.

Vis mer...


Isaac-seminar i Danmark

I oktober 2017 arrangerte Isaac Danmark et seminar om «de store overganger i livet for ASK-brukere». Dr. David McNaughton fra The Penn State College of Education var hovedtaler på seminaret. Han er en sentral forsker og forfatter som har fokus på voksne ASK-brukere og deres muligheter for et meningsfylt liv.

Vis mer...